Sněmovní tisk 842
Úmluva o ochraně a rozvoji Karpat

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 842/0 dne 15. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1561).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 842/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1687).

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 12. 2004 jako senátní tisk 472/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2005 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 472/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 472/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 117).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 5. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 47/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, pohoří, trvale udržitelná mobilita, trvale udržitelný rozvoj, udržitelné lesní hospodářství, udržitelné zemědělství, země střední a východní EvropyISP (login)