Sněmovní tisk 841
Doh. o programu prac. dov. mezi ČR a N. Zélandem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 841/0 dne 28. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1562).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 841/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1688).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 12. 2004 jako senátní tisk 473/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Milan Špaček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2005 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 473/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 473/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 89).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 9. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 93/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dovolená, migrující pracovník, Nový Zéland, povolení k pobytu, práce, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, vízová politikaISP (login)