Sněmovní tisk 830
Protokol o strat. posuzování živ. prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 830/0 dne 1. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1560).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 830/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1686).

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 11. 2004 jako senátní tisk 459/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 459/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 459/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 459/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 116).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 71/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, mezinárodní spolupráce, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředíISP (login)