Sněmovní tisk 825
Novela z. o barvení a značk. uhlovodíkových paliv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 825/0 dne 29. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1518).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 825/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 1662).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 82, dokument 82/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2005 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 82/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 149).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 291/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Burzy, Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dovoz, mazivo, nákladní doprava, označení výrobku, palivo, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)