Sněmovní tisk 814
Sml. mezi ČR a Norským král. o zamez. dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 814/0 dne 9. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1556).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 814/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 814/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1682).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 11. 2004 jako senátní tisk 439/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2005 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 439/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 439/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 58).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 11. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 55 pod číslem 121/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, NorskoISP (login)