Sněmovní tisk 799
Doh. mezi ES a Izraelem o navigačním systému (GNSS)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 26. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 11. 2004 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fischer, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1554).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1685).

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 10. 2004 jako senátní tisk 425/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 2004 a přijal usnesení č. 374, které bylo rozdáno jako tisk 425/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 425/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 56).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, Izrael, navigační zařízení, satelitní navigaceISP (login)