Sněmovní tisk 795
Doh. mezi ČR a Bulh.rep. o předávání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 795/0 dne 19. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 10. 2004 (usnesení č. 346). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1367).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 795/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1549).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 10. 2004 jako senátní tisk 422/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 10. 2004 a přijal usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako tisk 422/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 422/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 46).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 2. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 6. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 65/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, nelegální migrace, policejní spolupráce, vyhoštěníISP (login)