Sněmovní tisk 77
Návrh změn Statutu Pozemkového fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh změn Statutu Pozemkového fondu České republiky

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2002 jako tisk 77/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 10. 2002 (usnesení č. 36). Zpravodajem určen Ing. Josef Mandík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 77/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 218).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: organizace, organizační schéma, právní postaveníISP (login)