Sněmovní tisk 729
Úml. o průkazech totožnosti námořníků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zdeněk Škromach předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 7. 2004 jako senátní tisk 383/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 9. 2004 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 383/1 (bere na vědomí).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2004 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 383/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 546).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, identifikační průkaz, Mezinárodní organizace práceISP (login)