Sněmovní tisk 72
V. n. z. o požadav. na bezp. zdraví při práci na stavbách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, stavebnictví, úrazová prevence, zdraví na pracovišti, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)