Sněmovní tisk 694
Půs. sil AČR rychlé reakce NATO

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF)

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 6. 2004 jako tisk 694/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 6. 2004 (usnesení č. 307).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1204).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 4. 6. 2004 jako senátní tisk 375/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 6. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 2004 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 375/1 (vyslovuje souhlas).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 11. 6. 2004 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 375/2 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 477).Hesla věcného rejstříku: Armáda, Schůze Poslanecké sněmovny

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní bezpečnost, nadnárodní ozbrojené síly, nastolení míru, NATO, obranná politikaISP (login)