Sněmovní tisk 687
Novela z. o vysokých školách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Buzková Petra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 687/0 dne 3. 6. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Pleva a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 62, usnesení č. 1163).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 6. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 379, dokument 379/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 6. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 7. 2004 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 379/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 14. 7. 2004 a přijal usnesení č. 259, které bylo rozdáno jako tisk 379/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 487).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 8. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 473/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Školství

Deskriptory EUROVOCu: sídlo právnické osoby, svoboda usazování, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program, zahraniční podnik

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)