Sněmovní tisk 674
N.z. o evidenci psů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 674/0 dne 26. 5. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2004 jako tisk 674/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, chov zvířat, seznam

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích674/0
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání674/0


ISP (login)