Sněmovní tisk 67
Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 26. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 93).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 6 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 67/2, který byl rozeslán 16. 10. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 143).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 364, dokument 364/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (MUDr. Martin Dvořák), Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 11. 2002 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 364/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 11. 2002 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 364/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 11. 2002 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 364/3 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 15. 11. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 518/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Rodina, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, ochrana dítěte, orgány veřejné správy, pomoc do domácnosti, právo na spravedlnost, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)