Sněmovní tisk 668
Inf. o souhlasu vl. s přel. ozbr. sil Nigerijs.rep.do 31.12.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 5. 2004 jako tisk 668/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 7. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1244).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 13. 5. 2004 jako senátní tisk 363/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 363/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecká doprava, Nigérie, vojenská spolupráce, vojenský personál, vstup cizincůISP (login)