Sněmovní tisk 667
2. doplněk voj. cvič. AČR se zahr. partn. na území ČR 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 5. 2004 jako tisk 667/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 7. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1243).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 13. 5. 2004 jako senátní tisk 362/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 362/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)