Sněmovní tisk 662
N.z. o Vojenském zpravodajství - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Jan Vidím, Tomáš Kladívko) předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 6. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 662/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1178).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 662/4, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 1659).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 74, dokument 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 6. 2005 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 152).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 290/2005 Sb.Související tisk: 661 (N.z. o Vojenském zpravodajství).


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Služby zpravodajské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, obranná politika, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky662/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky662/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě662/3
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů662/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)662/3


ISP (login)