Sněmovní tisk 66
V. n. z. na úvěr na financování nákupu železničních vozů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 66/0 dne 26. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 78).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 66/1 (návrh doplňujícího usnesení).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 66/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 134).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 362, dokument 362/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 11. 2002 a přijal usnesení č. 344, které bylo rozdáno jako tisk 362/1 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 516/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Železnice

Deskriptory EUROVOCu: investiční úvěr, kolejové vozidlo, záruka, záruka úvěruISP (login)