Sněmovní tisk 651
Návrh stát. závěr. účtu ČR za rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 4. 2004 jako tisk 651/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 5. 2004 (usnesení č. 295). Zpravodajem určen Ing. Miroslav Kalousek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 651/1 rozesláno poslancům 26. 5. 2004.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 651/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 7. 2004 na 33. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1248).Hesla věcného rejstříku: Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)