Sněmovní tisk 646
Novela z. o geologických pracích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 447, dokument 447/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 12. 2004 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 447/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 385, které bylo rozdáno jako tisk 447/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 568).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 6. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 3/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Geologie, Hornictví, Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: geologie, odborná kvalifikace, plynárenský průmysl, princip vzájemného uznávání, průzkum nerostných surovin, těžba ropy, těžební průmysl

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)