Sněmovní tisk 645
Novela z. o mezinárodní pomoci při správě daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 645/0 dne 21. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1112).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 645/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 46, usnesení č. 1332).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 443, dokument 443/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 326, které bylo rozdáno jako tisk 443/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 12. 2004 a přijal usnesení č. 379, které bylo rozdáno jako tisk 443/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 558).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 234 pod číslem 691/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň, daňové orgány, daňový systém, finanční kontrola, mezinárodní spolupráce, pohledávka, vybírání daní, vyhýbání se daním, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)