Sněmovní tisk 639
V.n.z. o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 21. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Patera a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1116).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21., 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 639/2, který byl rozeslán 29. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3., 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 1354).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 445, dokument 445/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Tejnora), Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 445/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 445/2 (zamítá).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 330, které bylo rozdáno jako tisk 445/3 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 12. 2004 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 445/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 560).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 639/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 639/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 13, usnesení č. 1449).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 2. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 639/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 639/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: hladina hluku, hluk, hluková zátěž, ochrana proti hluku

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)