Sněmovní tisk 613
Výroč. zpr. o čin. a účet. závěrka SFDI za rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2003

Autor: Šimonovský Milan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2004 jako tisk 613/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 4. 2004 (usnesení č. 280). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 16. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 7. 2004 na 33. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1247).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)