Sněmovní tisk 61
V. n. z. o Státním zemědělském intervenčním fondu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 26. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 85).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 61/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 61/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 287, usnesení č. 306).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 53, dokument 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (PaedDr. Alena Gajdůšková), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Jan Fencl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2003 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 3. 2003 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 53/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 75).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 128/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční orgán, intervenční politika, ministerská odpovědnost, ministerstvo, státní podpora, zemědělská kvóta, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)