Sněmovní tisk 606
Sml. o používání informační technologie pro cel. účely

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 606/0 dne 12. 3. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 3. 2004 (usnesení č. 267). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1057).

 • V
 • 2

  Projednávání bylo 29. 6. 2004 na 33. schůzi odročeno (hlasování č. 208, usnesení č. 1208).


2. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1308).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 3. 2004 jako senátní tisk 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 300/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 5. 2004 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 300/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26.10.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 8. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 87/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: celní politika, celní právo, Evropská unie, harmonizace cel, informační technologie, jednotný trh, mezinárodní – vnitrostátní právoISP (login)