Sněmovní tisk 593
Novela z. o ochraně sbírek muzej. povahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 391, dokument 391/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 391/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako tisk 391/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 502).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 483/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Muzea

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, kulturní dědictví, kulturní politika, muzeum, služba ve veřejném zájmu, umělecké dílo

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů593/0


ISP (login)