Sněmovní tisk 592
1. doplněk plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 2. 2004 jako tisk 592/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 3. 2004 (usnesení č. 263). Zpravodajem určen Ing. Pavel Hönig.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1091).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 24. 2. 2004 jako senátní tisk 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 282/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 386).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)