Sněmovní tisk 583
Dohoda ČR a Rep. Slovinsko o přeb.osob na st. hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 2. 2004.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 6. 2. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 2. 2004 (usnesení č. 252). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1055).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 583/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1206).

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 2. 2004 jako senátní tisk 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 2. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 279/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 448).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9.07.2004.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, mezinárodní trestní právo, Slovinsko, soudní spolupráce, vydáníISP (login)