Sněmovní tisk 581
Sml. mezi ČR a USA o vzáj. podpoře a ochr. investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 30. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 988).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/3 (návrh procedurálního usnesení).
 • L

  Projednávání proběhlo 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 23 dní (usnesení č. 1100).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1109).


 • SENÁT
 • Senát mezinárodní smlouvu schválil 1. 4. 2004.

Senát

 • PS

  Bohumil Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 1. 2004 jako senátní tisk 278/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 2. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 278/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 278/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 378).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 9. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 102/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, Spojené státyISP (login)