Sněmovní tisk 576
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: min.dopravy, min. vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 576/0 dne 30. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 2. 2004 na 27. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25., 26. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 987).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 576/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 576/2, který byl rozeslán 29. 6. 2004 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 454, usnesení č. 1239).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 576/3, který byl rozeslán 1. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 396).Hesla věcného rejstříku: Doprava, Komunikace dopravní, Správa státní, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, bezpečnostní zařízení, dopravní předpisy, evropský řidičský průkaz, pokuta, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, správní kontrola, trestní sankce

Navržené změny předpisů (10)ISP (login)