Sněmovní tisk 568
Protokol K.3 - výsady a imunity

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 29. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2004 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 974).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 5. 2004 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1105).


 • SENÁT
 • Senát mezinárodní smlouvu schválil 18. 3. 2004.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 1. 2004 jako senátní tisk 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek), Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 2004 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 3. 2004 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 274/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 358).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2004.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Europol, policejní spolupráce (EU), protokol (EU), výsadaISP (login)