Sněmovní tisk 558
Návrh rozpočtu Pozem. fondu ČR na rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 1. 2004 jako tisk 558/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 1. 2004 (usnesení č. 237). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 10. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 558/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2004 na 27. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 977).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)