Sněmovní tisk 556
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 19. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2004 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 997).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 556/2, který byl rozeslán 16. 6. 2004 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1213).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 385, dokument 385/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 385/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 334, které bylo rozdáno jako tisk 385/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 508).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 482/2004 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské plánování, princip spolufinancování, rozpočtová pravidla, rozpočtová skladba, státní rozpočet, střednědobá prognóza, strukturální fondy, ústřední plánování

Navržené změny předpisů (11)



ISP (login)