Sněmovní tisk 546
Smlouva mezi ČR a Turec. rep. o sociál. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 12. 12. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 12. 2003 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1051).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1194).

Senát

 • PS

  Zdeněk Škromach předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2003 jako senátní tisk 235/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 235/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 2. 2004 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 235/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 351).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9.07.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 12. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 59 pod číslem 135/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, TureckoISP (login)