Sněmovní tisk 540
Novela z. katastrální zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 26. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 540/0 dne 26. 11. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2003 jako tisk 540/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2004. Určil zpravodaje: Bc. Oldřich Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 132, usnesení č. 1002).Hesla věcného rejstříku: Katastr

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, parcelace, stavební pozemek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)540/0


ISP (login)