Sněmovní tisk 54
Vl. n. z. o zeměměřických a katastrálních orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 25. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 86).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 54/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 19. 2. 2003 na 10. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 35, usnesení č. 246).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 54/2 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 54/3, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 153, usnesení č. 395).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 88, dokument 88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 88/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 88/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 127).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 175/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, regionální orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)