Sněmovní tisk 538
Antidopingová úmluva

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Buzková Petra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 27. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 12. 2003 (usnesení č. 223). Určil zpravodaje: Mgr. Eva Nováková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1049).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1193).

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 11. 2003 jako senátní tisk 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 228/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 310).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9.07.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 5. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 57,58/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: dopování, povzbuzující prostředek, sportISP (login)