Sněmovní tisk 536
Novela z. o ochraně průmysl. vzorů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Tomáš Teplík předložil sněmovně návrh zákona 14. 11. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 19. 11. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2003 jako tisk 536/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 986).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/3, který byl rozeslán 16. 6. 2004 v 18:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 237, usnesení č. 1217).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 389, dokument 389/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 340, které bylo rozdáno jako tisk 389/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 495).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 8. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 474/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Deskriptory EUROVOCu: duševní vlastnictví, evropský patent, koncepce výrobku, patent, právo EU - vnitrostátní právo, prototyp, průmyslové vlastnictví, registrovaná obchodní známka, volný pohyb zboží, vynález

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)