Sněmovní tisk 531
Novela z. stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 335, dokument 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 4. 2004 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 2004 a přijal usnesení č. 284, které bylo rozdáno jako tisk 335/2 (pozměňovací návrhy).
  Návrh zákona 3. 5. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 5. 2004 poslancům jako tisk 531/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2004 poslancům jako tisk 531/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 178, usnesení č. 1203).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 437/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Výstavba

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: stavební politika, stavební právo, územní plánování, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)