Sněmovní tisk 50
Senátní návrh úst. z. o referendu o přist. ČR k EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Stálá komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury předložil Senátu návrh zákona 3. 7. 2002. Návrh zákona rozeslán dne 4. 7. 2002 senátorům jako tisk 344/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 344/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 319, které bylo rozdáno jako tisk 344/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 344/3 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 344/6 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 9. 2002 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 344/4 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 9. 2002 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 344/5 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 344/7 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 344/8 (pozměňovací návrhy).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 20. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Stodůlka, Skalický, Lastovecká.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 25. 9. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 25. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 9. 2002 jako tisk 50/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 76).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/2 (návrh procedurálního usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/3 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 14. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 50/5, který byl rozeslán 16. 10. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 139).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 365, dokument 365/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 6. 11. 2002 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 365/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 11. 2002 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 365/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 11. 2002 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 480).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 515/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvím

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)