Sněmovní tisk 49
Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 23. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/2, který byl rozeslán 19. 2. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 198, usnesení č. 300).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 49, dokument 49/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 49/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 65).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 126/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rejstřík trestů

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, informační systém, komunikační systém, ochrana komunikací, trestní rejstřík

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)