Sněmovní tisk 485
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Bičík Milan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 485/0 dne 31. 10. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 28. 11. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2003 jako tisk 485/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Jazyk státní, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: jazyk, oficiální jazyk, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)