Sněmovní tisk 482
Inf. o nasaz. sil AČR v zahr. operacích leden - červen 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2003

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 10. 2003 jako tisk 482/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 10. 2003 (usnesení č. 204). Zpravodajem určen Ing. Pavel Hönig.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1086).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 21. 10. 2003 jako senátní tisk 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 287).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, Irák, NATO, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (login)