Sněmovní tisk 48
Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 30. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 10. 2002 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 190).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 297).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 19. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 59/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 59/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 59/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 114).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 4. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 5. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 49/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní doprava, nákladní doprava, osobní doprava, přeprava nebezpečného nákladu, železniční doprava, železniční síťISP (login)