Sněmovní tisk 466
Novela z. o matrikách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 286, dokument 286/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 286/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 286/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 356).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 165/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Matriky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, příjmení, statistika

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)