Sněmovní tisk 461
Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kostelka Miroslav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 149.
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 387).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 214/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Školství

Deskriptory EUROVOCu: armáda, organizace školství, profesionální armáda, univerzita, vysokoškolské vzděláníISP (login)