Sněmovní tisk 457
Inf. o voj. cv. AČR se zah. partn. za obd. duben-červen 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období duben - červen 2003

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 9. 2003 jako tisk 457/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 10. 2003 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Ing. Pavel Hönig.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1085).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 23. 9. 2003 jako senátní tisk 163/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 163/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 232).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)