Sněmovní tisk 456
Úmluva o styku s dětmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 456/0 dne 19. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 9. 2003 (usnesení č. 184). Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 746).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 1. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 456/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1040).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 12. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 12. 2003.

Senát

 • PS

  Karel Čermák předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 9. 2003 jako senátní tisk 161/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (MUDr. Martin Dvořák) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 10. 2003 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 161/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 161/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 10. 2003 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 161/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 252).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16.12.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 9. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 91/2005 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: dítě, práva dítěte, právo dozoru, vyživovaná osobaISP (login)