Sněmovní tisk 434
Novela z. o ochraně chmele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 434/0 dne 28. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 2003. Určil zpravodaje: Robert Kopecký a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 434/2, který byl rozeslán 24. 3. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 62, usnesení č. 990).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 324, dokument 324/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 4. 2004 a přijal usnesení č. 275, které bylo rozdáno jako tisk 324/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 417).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 322/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chmelařství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: chmel, ochrana rostlin, osvědčení o původu

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)