Sněmovní tisk 41
Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 6. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7101041/0 dne 10. 9. 2002.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 9. 2002.
  Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a přikázal návrh k projednání výboru: Zemědělský výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 9. 2002 na 5. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 61).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 352, dokument 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 325, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2002.
  Prezident zákon podepsal 23. 9. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 423/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Situace krizové, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: povodeň, přerozdělování příjmů, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, státní rozpočet, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)